Torvet Lilla Hammaren

Belägit på Allmänningen uti Bråbo Häradh och Kwillinge Sockn

Lars-Ove Johansson

Nybliven torpare Hemmansägare Lars-Ove Allan Johansson bördig från Brämhults socken uti Ås härad, född anno 1979. Sedemera utvandrad till Norrköping efter en längre vistelse i Göteborg. Utbildad civilingenjör i datateknik vid Chalmers Tekniska Högskola.

Sin lediga tid ägnar han åt allt som omfattar skötsel av hus och andra ägor. Bland andra intressen kan räknas att betrakta gamla ting på loppisar samt skrotlyftning.

Johanna Nilsson

Glad torpare Statstjänsteman Johanna Maria Engelborg Nilsson bördig från Kode, Solberga socken uti Inlands Nordre härad, född anno 1984. Efter ett halvt decennium i Göteborg utvandrad till Norrköping och torpet Lilla Hammaren i Getå. Examinerad oceanograf vid Göteborgs Universitet.

Sina lediga stunder spenderar hon gärna med att piffa, pyssla, laga god mat och baka bröd samt delikata bakverk.

Algot Johansson

Liten torpare Son (oä) till hemmansägare Lars-Ove Johansson och Johanna Nilsson. Bördig från Getå Lilla Hammaren, Kvillinge socken uti Bråbo härad, född i nådens år 2018. Påbörjar inom kort sin upplärning till lilldräng.

Vakna stunder ägnas åt att fundersamt betrakta omvärlden samt förmå sina föräldrar att göra vad som bör göras.

Isa Nilsson

Trötta torpare Katt bördig från Blekinge, utflyttad till Majorna i Göteborg vid unga år. På ålderns höst bosatt i Getå där hon tjänstgör som sällskapsdjur och skadedjursbekämpare i torpet Lilla Hammaren.

Sin mesta tid spenderade hon sovandes men ehuru alltid redo att utföra sina plikter på och inte minst under torpet.

Död i njursvikt 26 maj 2018.

Namn Kommentar Skicka