Torvet Lilla Hammaren

Belägit på Allmänningen uti Bråbo Häradh och Kwillinge Sockn

Ventilationshål sätts igen

En övning i tredimensionellt tänkande Pliggar för bätte fäste Hösten började göra sig kännande, så även kylan från det stora hålet i timmerväggen under trappan. Tidigare har det gått en kanal från detta hål in i köket och den Ikea-garderob om utgjorde skafferiet i det förra köket. Hålet bygdes tillfälligt över och kanalen revs när den igensatta dörren in till vardagsrummet togs upp för snart tio år sedan.

Bland alternativen att trycka in isolering och återigen bygga igen hålet, att sätta igen det med bitar av reglar eller att sätta igen det med timmerbitar så valdes det senare. Ett minst sagt tillfredsställande dagsverke.

Att putsa över hålet på utsidan är också det tillfredsställande, men desto mer uttraget. Inte mindre än fyra lager puts kommer att krävas på detta ställe där kalkputsen verkar va extra tjock.
Lappat och lagat Många lager puts blir det
Tittar ni förresten extra noga på bilden av trappans undersida så ser ni att de återanvända smidda spikarna ännu ej är helt islagna. Planen är att någon gång under årets torraste månader kila fast plan- och sättsteg med fler kilar och först därefter helt slå i alla spik. Detta med förhoppningen att trappan skall kännas väl uppsatt hela året och att enbart trivsamt mycket knarr skall höras när man går i den.

Nytt och förstärkt bjälklag

Nytt bjälklag i tidigare trapphål Redo att isoleras.. När trapphålet för den tidigare trappan från 1970-talet togs upp kapades en av balkarna i bjälklaget. Kvar lämnades en löst hängande stump på en halvmeter innan allt kläddes in och doldes för omvärlden. Två meter av ovanvåningen har alltså under 50 år enbart burits upp av golvplanken. Detta smala utrymme har som väl känts helt oanvändbart och mest använts som en trång passage till gruppcentralen eller fönstret i hallen på ovanvåningen.

Ett nytt bjälklag lades in när trapphålet återigen gjordes mindre. Visst hade det varit roligare att använda mer rejäla balkar än de reglar som till slut användes. Men med barn med moder på hemväg efter två veckor i exil i sommarstugan så var det ej lönt att ens försöka övertala sig själv annat. Bitar av pärlspont från den nyss nedtagna väggen fick duga som blindbottten och linullsisoleringen från samma vägg återanvändes i det nya bjälklaget.
Överbliven pärlspont som blindbotten ..med linullsisolering
Något förvånande verkar hela bjälklaget mellan nedervåningen och övervåningen i hallen vara helt tomt. Ingen lerklining eller spån som i de andra rummen. Man får anta att det ej funnits någon anledning om hallen i övrigt varit oisolerad.

På bilderna kan man skymta var vangstyckena från den ursprungliga trappan suttit. Nederdelen måste varit brantare medan ovandelen något flackare. Utöver det verkar det inte vara så stor skillnad mot den trappa vi nu satt upp.

Inpassning av trappan

Vangstycken förlängs, förkortas och passas in Uppsättning av trappan För att få plats med trappan i befintligt trapphål var planen att öka bredden på hålet genom att ta bort fem cm isolering från hallväggen och hugga ur en bit av balken i övervåningens bjälklag. I förväg hade därför de båda nedre vangstycken förlängts med ett extra trappsteg.

Den planen höll ej länge. Balken i bjälklagen var förstärkt med ett hörnjärn från utsidan, genom väggen och en trettio cm ut på balken. Då jag ej tror mig veta bättre än dåtida timmermän var det otänkbart att ändra denna konstruktion.

Efter ett tappert försök att öka bredden genom att fälla in nederdelens vangstycke någon cm i väggen var det dags att ge upp den ursprungliga planen. Trappan måste göras smalare i den övre delen. De nedre vangstyckena förlängdes därför med ytterligare ett steg, samtidigt som ett steg på de övre vangstyckena togs bort.

Att vänta med att kapa till förlängningen på mittstolpen visade sig vara ett bra val. Även att ta ned den extra trappan, då det nu skulle behövas tre plansteg. Två där nere samt ett övre steg i nivå med övervåningens golv.

Förlänger mittstolpe

Förlängd mittstolpe Förlängning hyvlas rund Under jakten efter en passande trappa har vi stört oss på avsaknandet av ett namn på den typ av trappa vi sett framför oss. En trappa som till största delen slingrar sig upp efter en enda mittstolpe, trappstock eller trappspindel. Spiraltrappa ger idag helt fel associationer då man kanske främst tänker sig en stålkonstruktion. Så om någon har en historiskt korrekt benämning på den typ av trappa vi nu sätter in, låt höra.

Då avståndet mellan golv och golv skiljde sig åt mellan trappans ursprungshus och vårt hus så måste trappstocken förlängas. Ur högen med överblivna timmerbitar från lagningen av väggen i köket kunde en lämplig bit av kärnfuru hittas. Biten fogades på plats på ett sätt där fogskarvarna till största delen döljs under trappan. Sedan yxades och hyvlades biten rund. Helt klart ett av de trevligare jobben denna sommar.

I botten av den ursprungliga mittstolpen var en kvadratisk tapp urhuggen för att fixera stolpen i golvet. För att ej riskera några felsteg när trappan passades in valde vi istället att borra ett hål i golvet och i botten samt använda en plugg i form av en bit från en bred rundstav.

Kastar ut tidigare trapp

Fel trapp på fel plats i fel hus Två våningar utan trapp Med fästmö och barn förpassade till sommarstugan under oviss tid framöver revs slutligen den opassande U-trappan. Att riva denna trappa gick på bråkdelen av den tid som det tog att ta ned de båda trapporna tidigare i år. Möjligtvis beror det på att trappor från sena 1900-talet är rent skräp i jämförelse med de från 1800-talet. Troligtvis beror det på vederbördandes avsaknad av vördnad för den nyare trappan.

Att sätta upp en tidigare platsbyggd trappa som uppenbarligen är för låg och samtidigt för bred för att passa i nuvarande trapphål borde väl inte ta så mycket längre tid, eller? Saknar ni spänning i tillvaron eller bara vill vara i fred ett tag kan en inledning på semestern som denna rekommenderas starkt.
Trappen tas varligt ned

Steg för steg tas ned Tre kvällar senare Efter några veckor hade förväntningarna byggts upp ytterligare och vi var redo att plocka ner trappen. Huset var nu tömt på kökinredning, spegeldörrar, rörspisluckor, strömbrytare och diverse golv men kvar fanns det vackraste, vår trapp.

Under tre eller kanske fyra vardagskvällar togs så trappan varligt ned, steg för steg. All spik drogs ur och samlades ihop för att senare rätas ut och användas igen vid uppsättningen.

Eftersom det redan nu stod klart för oss att trappan måste förhöjas med ett eller kanske två steg så började vi även snegla på den vänstersvängda trappan i det enklare huset bredvid. Visst skulle väl några av de raka stegen i denna trappas neder- och ovandel kunna komplettera vår trappa.

Att bara ta några plansteg från den andra trappan kändes dock som en skymf mot den som en gång rest detta gedigna hantverk. Med vanan inne för trappnedtagning togs därför en andra trappa ned. Kanske kan den komma till användning i uthuset, kanske hos någon annan, kanske kan nya plansteg göras när lusten faller in.

Drömmen om en gammal trapp förverkligas

Trappan i sitt ursprungliga hus Från liknande hus i samma bygd För fem år sedan skrevs ett inlägg om drömmen om en gammal trapp. Föga visste vi då att drömmen skulle komma att leva vidare i fem år till innan den slutgiltligen kunde förverkligas. Inte heller visste vi då att vår kommande trapp befann sig blott några kilometer bort.

Ett hus, inte helt olikt vårt eget, var på väg att rivas för att ge plats åt något större. Ett hus, troligtvis från andra hälften av 1800-talet i restimmer slammat med kalkputs och med en platsbyggd högersvängd trätrappa. Som tur var fanns det i de nya ägarnas närhet en person med intresse för byggnadsvård som såg värdet i att så mycket av byggnadsdelarna kom till användning annorstädes.

En dag i mars fick vi lov att komma dit och ta mått. Med 230 cm från golv till golv saknades det 20 cm i höjdled och den övre halvan var åtminstone 10 cm för lång. Men vad gjorde det, detta var en trappa som helt klart skulle göra sig väl i vårt hus.

Köksfönster får behövlig omvårdnad

Köksfönstret redo för sista lagret färg Salsfönstret väntar på sin tur Sommaren tog slut i år med och det blev dags att måla köksfönstret en sista gång. Sista lagret lades på när fönstren varit på plats och linoljekittet torkat in efter några veckor. Visst fungerar det att måla linoljekitt med linoljefärg direkt efter kittningen, men varför jäkta. Efter några veckor är kittet hårdare och betydligt enklare att måla.

Liknande med beslagen. Genom att måla dem på plats en sista gång undviker vi att skava bort ej genomtorkad linoljefärg från beslagen när fönstren sätts på plats.

Har ni förresten hört den svåremotsägliga devisen om att slamfärg enbart kan målas på vertikala ytor och ej skall användas på horisontella? Frågan dök upp när vi skulle välja färg till den utskjutande brädan över fönstret. På de flesta rödmålade äldre husen med vita knutar jag sett har dessa varit vitfärgade, troligtvis eller kanske snarare förhoppningsvis med linoljefärg. På vårt hus har de dock varit rödfärgade med slamfärg. Så att slamfärg ej fungerar på annat än vertikala ytor bör tas med en nypa salt. Om ni fortfarande tvivlar ta en titt på färgen på vattbrädan närmast grunden på ert röda torp. Högst sannolikt är denna målad med röd slamfärg.

Barn- och frostsäkrat vattenhål

Kallmurade väggar Klart för gjutning I en meterdjup grop i marken mellan vita och röda huset kommer vårt ingående vatten med självtryck från sjön Skiren in. Hålet, med de till hälften inrasade väggarna förstärkta med trä, har fram till nu täckts av ett murket trälock. Som skydd mot frost och som skydd för nedfallande barn har hålet fyllts med påsar fyllda med isolerande skumgummibitar. Med andra ord, ett perfekt projekt för denna sommar. Något som fungerat väl hittills men som man ändå känt att man någon gång borde ta tag i.

Hålet grävdes först ur till dubbla storleken, för att sedan krympa rejält igen i och med uppförningen av de kallmurade stenväggarna. Samma vördnad som man själv känt inför hur de som byggt vårt hus lyckats få dit de enormt stora grundstenarna kommer folk i framtiden tänka om oss när de tittar ner i gropen. Eller inte, kanske tror de felaktigt att vi har haft grävmaskiner eller oxar till hjälp.
Locket på
Ovanpå hålet och murarna gjöts en platta i betong med ett lagom stort hål i. Tanken är att nästa sommar ställa ner och koppla in en hydrofor i hålet för att på så sätt undvika direktuttag av vatten samt behålla vattentrycket de dagar då trycket i ledningen från sjön sjunker. Därtill gjöts ett mindre lock samt en täckande ring för att förminska hålet innan plattan täcktes med jord. Har svårt att ej vara mindre än mycket nöjd med detta uppenbart alltför överambitiösa projekt.

Vindskivor, vattbrädor och nockbrädor

Nya nockbrädor på norra sidan av skorstenen Det var med stor besvikelse och olustkänsla jag lämnade den tidigare så välsorterade XL-Bygg på Ingelsta i Norrköping. Deras extra breda dimensioner av 28 mm fasadpanel som jag några år tidigare använt till vita husets vindskivor hade utgått ur sortimentet. Istället upptogs hälften av hyllorna på brädgården av grundmålad panel i betydligt klenare och smalare dimensioner. Priset att beställa hem de få mängder jag behövde var helt uppenbart satt för att ingen ens skulle komma på tanken att göra det.

Inte blev det bättre efter att ha besökt flertalet bygghandlare i Norrköping. Den bredaste dimensionen av 28 mm panel som gick att finna var endast 170 mm bred och då med infrästa spår på baksidan för att kompensera för de glesa och liggande årsringarna. För den som letar tryckimpregnerat och grundmålat kan jag dock rekommendera valfri bygghandel i Norrköping, ni lär knappast bli besvikna.

Min räddare i nöden blev lite oväntat XL-Bygg i Finspång. Som en av få bygghandlare under XL-Bygg-kedjan hade de vad jag sökte efter. Olusten och oron inför framtiden blir jag dock inte av med. Brädgårdar som inte längre säljer obehandlat virke, färghandlare som inte säljer färg, byggnadsvårdsbutiker som verkar tjäna mest pengar på att sälja krimskrams.

Järnmönja och fönsterbeslag

Egenblandad järnmönja av hematit och kokt linolja Fönsterbeslag för ännu ett århundrande Tillhör ni de som i smyg känner er lite bättre än andra när ni ser hur personen framför er i kassan lastar upp färdigmat och halvfabrikat? Läs då vidare.

De utanpåliggande vinkelgångjärnen och hörngjärnen på röda husets köksfönster var populära under 1800-talets andra hälft. Någon gång på 1900-talet senare del måste de däremot varit mindre popuära då någon sågat av gångjärnen och ersatt med modernare infällda lyftgångjärn. Tre hela gamla vinkelgångjärn letades fram ur gömmorna, medan ett nytt inhandlades från Kulturbeslag i Eskilstuna tillsammans med nya gångjärnsstaplar.

Helt underbart att dessa fortfarande tillverkas. Men priset i jämförelse med vad moderna beslag kostar får nog många att tveka både en och två gånger. Desto större anledning att ta extra varsamt hand om de man har. Därför bar det av till Färg & Måleriprodukter byggnadsvårdsbutik i Norrköping för att skaffa sig ytterligare ett pigment, hematit.

Hematit tillsammans med linolja ger järnmönja. En fullt så god ersättare till den mer historiskt korrekta men mindre hälsovänliga rostskyddsfärgen blymönja. Två tunna färglager som förhoppningsvis håller beslagen hela till nästa gång detta fönster får en översyn.

Tänk på det nästa gång ni ser personen framför er i bygghandeln lasta upp en burk rostskyddsfärg.

Lappar och lagar

Skrapa och njut Denna sommar, vindskivor och ett fönster Upplärningen av lilldrängen är igång. Han kommer under sommaren få lektioner i fönsterrenovering, färgskrapning, utbyte av vindskivor samt det svåraste av allt, att njuta och inte jäkta. Denna sommaren har vi med andra ord inte planerat några större projekt. Istället passar vi på att fixa det som inte måste göras på röda huset, men som vore bra att få gjort.

Ytterbågarna till köksfönstret har varit täckta med otäckt täckande akrylatfärg. Ett par extra passande ytterbågar söktes fram på kattvinden, några innerbågar kunde vi ej hitta, men det skulle snart få sin förklaring. När akrylatfärgen skrapats bort stod det klart för oss att de nuvarande ytterbågarna inte alls var ytterbågar utan innerbågarna som bara hade byggts på i nederkanten. Det blev det ändring på.

Inne med innerfönster igen

Dåligt trä byts ut Innerfönster i en energiklass för sig De återinsatta köksfönstren gav mersmak. Under våren renoverades ytterligare ett par innerbågar upp och ersatte de bågar som fram till nu suttit i det enda orörda fönstret i vardagsrummet. De tidigare inre bågarna i vardagsrummet var i själva verket ett par ytterbågar vi satt in inför den första vintern i huset.

Renoveringen kan därför sägas gå in i en ny fas, där egna ändringar korrigeras och förbättras. Därmed har vi genom induktion bevisat att den vanligaste frågan "när är ni klara?" saknar svar och snarare är felaktigt ställd.

Pardörr fick sin frände till slut

Pardörr, dubbeldörr, döbattang, deuxbattant Det händer inte ofta, men när det väl har hänt har det ändå blivit bra. Jag syftar givetvis på att ta hjälp från andra. Trots ett intensivt letande har vi ej kunnat återfinna båda dörrarna till inner-pardörren ut till verandan. Varför den saknas eller hur någon kan vara så okänslig att skilja pardörrar åt får vi troligtvis aldrig reda på.

Efter några vintrar med en för huset högst opassande 80-talspardörr lät vi till slut tillverka ett nytt dörrblad. Uppdraget gick till Fredrik och hans far på Lilla Rå Snickeri utanför Fornåsa. Efter glasning och tre lager linoljefärg kan ingen ana att det kanske skiljer upp mot 100 år mellan det högra och vänstra dörrbladet.

Om ni ändå har vägarna förbi Fornåsa, missa ej Östergötlands i särklass bästa och mest välsorterade loppis, Loppis i Fornåsa.

Äntligen så gott som klart

Kökssoffan och skåp åter på plats Järnoxidgula väggar, foder och köksskåp bruten grön umbra, beige dörr Köket är nu så gott som klart och vi har återigen flyttat in i vita huset efter sommarvistelsen i det röda. Det ena vitrinskåpet är fyllt med finporslin, kökssoffan på plats och övertalning att få hänga upp en bonad ovanför soffan pågår för fullt. Nu återstår enbart målning av kontorsdörren, tillverkning av en lucka, två mindre lådor samt en kryddhylla.

All färg och pigment har köpts hos Norrköpings enda färghandel, Färg & måleriprodukter. Väggarna är målade med vit linoljefärg egenhändigt bruten med järnoxidgul. Köksskåp brutna med någon ynka procent grön umbra och foder med någon ytterligare procent. Luckor har kvar samma gröna färg som när de köptes. Dörrarna målas i samma beige färg som tidigare använts på hallens foder och dörrar.

Kompletterar innerfönster

Redo för pluggning efter påbyggnad av lister och nya sammanfogningar Resultat efter första målningen Sommarens slutprov bestod i tillverkning av en saknad innerbåge. Trots idogt sökande i kattvindar och vrår efter röda husets alla innerbågar kunde inte övre sovrummets högra båge återfinnas. Så hur svårt kan det va att göra en egen?

Någon matchande profilhyvel kunde ej identiferas i den växande samlingen hyvlar. Istället blev det en tur till Nostalgiladan där en något större båge med näst intill identisk profil fyndades.

Då den inhandlade bågens lister var något smalare än den kvarvarande vänstra innerbågens byggdes de först på med 1-2cm. Det extremt tätvuxna virket från delar av pärlspontspanelen som tidigare under sommaren tagits ner i vita husets kök kom här väl till pass. Därefter kapades listerna till i rätt storlek och nya sammanfogningar gjordes utifrån de gamla som mall.

Delarna sattes i spänn för att sedan pluggas ihop med träplugg. Till detta moment användes som sig bör inget lim. Detta då bågen med enkelhet skall kunna tas isär i framtiden för eventuella reparationer. Efter en första målning skars glas från den inhandlade bågen till i rätt storlek och fästes med stift och linoljekitt.

Putsar på fasaden

Läkt som stöd för kantputsning Bara avfärgning och fönstertvätt kvar Vid putsningen av kanten runt fönstret togs det hjälp av mallar av läkt. Detta för att få till samma skarpa kant mellan kalkputsen och fönstret som vi har vid det enda kvarvarande originalfönstret vid vardagsrummet. Kanterna runt 1960-talsfönstren är betydligt rundare i sin utformning.

Efter borttagning av läkten lades ändå ytterligare ett tunt lager puts på runt kanten vilket enligt mig gjorde intrycket mer levande jämfört med den ganska döda skarpa kant som läkten gav. Om någon vecka väntar avfärgning av kalkputsen. Dvs målning med släckt kalk utblandat i vatten, ibland marknadsfört och sålt som kalkfärg.

Revertera mera

Fem centimeter lager av kalkputs skall det bli Tack å lov för tombolan Ibland är det jobbigt med söderläge. Då solen lyst starkt på huset i den 30-gradiga värmen varje dag hela sommaren fick jobbet att återställa kalkputsen runt köksfönstret hänvisas till kvällstid. Ett 5-7 cm tjockt lager med kalkbruk slammades på i inte mindre än tre omgångar på lika många kvällar.


Dags att pappa

Bitumenbelagd vindpapp mot timmret Linullsisolering och ny pärlspont Pappning inför isolering är ett ständigt dilemma. Den bitumenbelagda vindpappen vi använt hittills känns som långt ifrån ett naturligt eller ursprungligt material. Trots det är det svårt att hitta vettig information om alternativ till papp att sätta bakom isoleringen mot timret. Isolinas egna nätförstärkta papp är orimligt dyr och kanske främst avsedd att sättas på andra sidan ut mot rummet. Om tunnare golvskyddspapp hade fungerat och fyllt samma funktion är ovisst. Lumppapp och oplastad mjölkpapp, samma som vi använt vid pappspänning, var andra alternativ vi övervägt. Till slut föll vi ändå tillbaka till samma val som tidigare, den bitumenbelagda vindpappen.

På insidan hoppar vi denna gång över papp i förhoppningen att den målade pärlspontspanelen räcker. Risken kan enligt byggnadsfysiken vara att vi får ett för ångtätt skikt på utsidan jämfört med insidan vilket kan leda till att kondens uppstår när varm inomhusluft möter den kalla sidan. Att vi endast isolerar med 50 mm minskar denna risk dock då temperaturskillnaderna blir mindre.

Osäkerheten om hur det fungerar verkar fortfarande vara lika stor som åsiktsskillnaderna mellan de som förespråkar mineralull/glasull och de som föredrar linull/cellulosa. Jag kommer dock fortsatt sova gott om natten. Om några år kanske vi tar en titt bakom isoleringen och ser hur det blev.

Detta med drevning

Linullsdrev för mindre drag Fem lager tapeter i köket (!?) Ju fler vintrar vi spenderar i huset desto mer inser vi vikten av drevning. Om det drar någonstans är den första åtgärden att se om det går att dreva mer, dvs trycka in isolering i springor. Självfallet använder vi linullsisolering till ändamålet.

I den borte väggen i köket fann vi inte mindre än fem lager med tapeter under pärlspontspanelen. Detta får mig att än mer misstänka att köket en gång varit två rum. I den främre delen av köket har inga tapetrester alls hittats. Utöver pärlspontsväggen ut mot hallen är förvisso alla andra väggar av putsat tegel i den delen av köket.

Pliggar upp igen

Träpliggar som underlag för kalkputs Ursprungligt, enkelt och genialt Det sägs att ju äldre en revertering är desto tjockare lager lera under kalkputsen. Till slut försvann lergrunden helt och man använde enbart kalkbruk. Problemet med att kalkbruket ej fäster lika bra på timmer som lera uppstod då. Lösningen blev att förbättra fästet med pligg, ribbor eller liknande.

I vårt hus som troligtvis reverterades redan vid byggåren 1860-1870 har pligg använts. Små täljda trätappar inslagna med cirka 5 cm mellanrum i timret. En metod som uppenbart fungerat alldeles utmärkt. Att tälja till pliggar var nog så lockande men trots det tog vi det enklare valet att använda träplugg och förborra hål. Principen och funktionen är emellertid densamma.

En bit av husets själ

Nytillverkad karm för ursprungliga fönster Fönster och hus återförenade efter 50 år En ny karm beställdes till de tidigare renoverade fönsterbågarna. Uppdraget gick till Aksel Primdahl på Björkviks Snickeri som utförde det med beröm godkänt, trots stressiga semestertider. Utifrån det kvarvarande fönstret i vardagsrummet kunde vi få en perfekt kopia av hur den ursprungliga karmen bör ha sett ut.

Efter att sextiotals-karmen tagits ur samt timmerskadan under fönstret fixats kunde den nytillverkade karmen sättas in. Efter femtio år återförenades därmed det första paret fönster med huset. En liten bit av husets själ och ögon hade återställts och vi var nog så nöjda.

Timmern är inne

Nytt timmer vid köksfönstret Allt timmer på plats Efterlysningen av timmer i den utomordentliga Facebook-gruppen Byggnadsvårdsportalen; köp, sälj och diskutera gav resultat inom några timmar. Från en timmerman i Sörmland fick jag tag i överblivna timmerbitar från ett större bygge.

Utbytet av bitarna gick över förväntan och snart var väggen som ny igen. Har du någon gång byggt med lego har du alla förutsättningar som behövs för att fixa din timmervägg med ett gott resultat.


Gör ej om, gör rätt, gör som förr

Mumma för myror Träullit hör inte hit Det sena 1900-talets renoveringarna påminner oss allt som oftast om varför det är en dålig idé att använda nya material istället för de ursprungliga. Fönsterkitt som ej går att mjuka upp, cementbruk som ej går att få bort utan att skada tegelstenarna de sitter på, sprickor i putsen runt lagningar där cementbaserat bruk använts.

Runt köksfönstret har det använts det för tiden moderna materialet träullit. Träflisor indränkta i cement och formade till skivor. Misstänker att de små myror som flyttat in efter hästmyrorna trivts lika bra i detta material som i det skadade timret. Ovanpå dessa skivor har man putsat med cementbruk. Den fukt som lyckats tränga in vid fönstret har därmed hamnat mellan två mer eller mindre fukttäta material. Mineralull och plast på insidan samt cementbruk på utsidan.

Puts å stos

Ny kalkputs Plats för elspis och smal vedspis Att putsa är jobbigt. Vårt kök har inte mindre än två murstockar som behövt ny puts. Att få till en slät puts på en större yta är inte heller helt trivialt. Önskar jag hade kommit på tanken att stänga fönster och dörrar tidigare. Tvärdraget i 30 graders värmen utomhus gjorde att luftkalkbruket stelnade onödigt fort. Med stängda dörrar och fönster blev allt mindre stressigt.

Tanken är att vi målar med vit linoljefärg på putsen för att få en avtorkningsbar yta. Bakom den vita alkydoljefärgen på den tidigare putsen fanns spår av en grön färg, så eventuellt har det varit målat med linoljefärg tidigare. Något spår av att muren varit avfärgad med kalk fanns ej kvar.

Tidigare stod elspis och vedspis direkt intill varandra. För att blidka framtida sotare valde vi att mura upp en vägg mellan dem denna gång.

Johanna Nilsson

Puts väck!

Bänkskivebeslut

Bänkskiva av stavlimmad furu Plats för mikro och perkulator Att välja bänkskiva visade sig ej vara helt trivialt. Även med laminat och andra mindre naturliga material bortvalda så var valen många. Träslag, tjocklek, helstav eller ej. Från att först ha varit inne på ask i helstav funderade vi på att använda överblivna golvbrädor av gran.

En sista tur till byggvaruhusen fick oss dock slutligen att välja det enkla före allt annat. Skivorna i gran på Bauhaus var på tok för ojämna vid grenar så istället sneglade vi på furu. Byggmax bänkskiva i furu passade bäst för de mått vi behövde och var samtidigt det billigaste valet. Tjockleken på 26mm låg hyffsat nära den tidigare skivan. Bra mycket nättare än de grova bänkskivor som annars verkar vara standard idag.

Fem inoljningar med linolja senare låg de på plats. Återstår att se hur bra de håller. En sak vi suger på ett tag till är om vi behöver lister i bakkant eller ej.

Hästmyror åt skogen

Angripet efter fuktskada Näst intill genomgående En otrevlig överraskning uppdagades förra sommaren då vi tog bort mineralullsisoleringen vid köksfönstret. Ett hästmyreangrepp hade gjort timmret under fönstret skört som papper. Mineralullen visade spår på mögel och fuktskador. Timmret var dock inte märkbart fuktigt vid tillfället så gissningsvis rörde det sig om att fukt tidigare kommit in via fönstret och fönsterblecket.

Mest för sakens skull tog jag kontakt med försäkringsbolaget som skickade en kille. Som väntat täckte inte hemförsäkringen skadan då hästmyror ej angriper friskt virke och försäkringen ej omfattar angrepp på fuktskadat virke.

Gudskelov har vi köpt huset med friskrivningsklausul varför vi kan fokusera på att själva lösa problemet och ej lasta det på tidigare ägare, vilket annars verkar vara gängse tillvägagångssätt idag. Sveriges regler angående dolda fel är uppåt väggarna om ni frågar mig. Skulle jag någonsin sälja en fastighet skulle det bli med friskrivningsklausul. Därtill skulle jag försöka sälja till någon som kan ta hand om huset på egen hand. Allt annat vore förrödande för husets framtid.

Andra gången gillt

Första försöket gick snett Gradlister vid andra försöket Diskmaskinsfronten jag fixade i höstas började bojna efter någon månad på diskmaskinen. Efter rådfrågning i finsnickargruppen på Facebook fick jag en rad tips. Bygg i MDF, måla båda sidorna, såga längsgående spår, fräs in metallstav, gradlister. Kan man förresten kalla sig finsnickare och samtidigt förespråka MDF?

Ett försök att få bukt på böjningen genom att både såga längsgående spår, måla baksidan och slutligen fräsa in gradlister misslyckades och luckan sprack.

Ett nytt försök med bättre virke samt att fräsa in gradlister gjordes därför i veckan. Återstår att se efter en tids användning om det blir ett tredje försök eller ej.

Rationell byggnadsvård

Nytt lager med tak Tanken att skrapa bort all plastfärg samt spackel och fogmassor från kökstaket fick oss att välja en annan metod. Den metod som andra 1900-talets hälft har bidragit mest till bevarandet av många hus. Vi byggde över det gamla pärlspontstaket med ett nytt tak av pärlspont.

Innan uppsättning målades brädorna med Engwall och Claessons matta linoljefärg. Inte mindre än fyra tunna strykningar gjordes. Med en torktid på mer än 3 dagar tog det hela våren.

En vinst med det extra taket blir även att risken för nedfallande skräp från övervåningens bjälklag blir betydligt mindre.

Genomföringar och fundament

Fundament förberett för gjutning Urinavlopp och avlopp till ovanvåningen Efter en hel del pusslande kunde golvplanken läggas tillbaka. Dåliga delar sorterades ut och ersattes med liknande plank uppsågat och hyvlat av det tidigare vardagsrumsgolvet. Den uppmärksamme kan se att de ersatta delarna är av furu medan resten av golvet är av gran. Frisen runt eldstadsplanet är ett exempel. Genom att i första hand placera de ersatta delarna under köksskåp blev det än mindre uppenbart.

Vid vedspisen kommer ett eldstadsplan gjutas i betong. Vid den andra murstocken gjöts en klack med kalkbruk för att få det väl skyddat mot möss som annars haft denna väg som huvudentré.

Vid genomföringarna av avloppsrör och vattenledningar tätades extra noga med lera. Fogskum och andra nutida produkter kan med fördel lämnas kvar på butikshyllorna.
Tätat med kalkbruk vid andra murstocken Bra tätt med lera under diskbänk
Anledningen till att det finns två indragna vattenledningar är att vi sedan en tid tar vatten från två olika källor. Dricksvatten tas från sjön Skiren medan tvätt och toalettvatten tas från en grävd brunn de månader om året då grannarna på Villa Fridhem tar sig rätten att lägga beslag på huvuddelen av Skirenvattnet.Återfyllnad av bjälklag

Återanvänt spån med tegel och släckt kalk Nytt spån överst Så var det äntligen dags för återfyllning av bjälklaget. Det tidigare upptagna spånet lades tillbaka tillsammans med diverse tegelrester. Tankarna om varför de lagt i tegelstenar har varierat. I bjälklaget på ovanvåningen kändes anleningen att få tyngd och därmed bättre ljudisolering rimlig, men på nedervåningen? Oavsett så förlitar vi oss på de äldres bättre vetande och fortsätter traditionen.

Då det isolerade bjälklaget blev större än förr efter uppreglingen mellan murstockarna så kompletterar vi med kutterspån från Granngården. Vi passar även på att lägga i mer släckt kalk i spånet, något som mössen tydligen skall avsky så in i vassen.

Reglat för lera

Ny blindbotten och bjälklag Elden var lös För var gång vi jobbat med lera stiger vår beundran för detta byggmaterial än mer. Den tidigare lerkliningen togs upp, återanvändes och drygades ut med lite mer lera från diket i närheten. Ny blindbotten lades in samt nya bjälkar mellan murstockarna, där detta saknades tidigare.

Då lera behöver tid på sig att torka väntar minst en veckas behövlig semester från köksrenoveringen. Ett faktum som gör jobbet med lera än roligare och lättare.

En av bärlinorna visade spår från att elden någon gång gått lös i huset. Tack å lov för den piga eller dräng som uppenbart lyckades hindra den från att sprida sig. Detta får mig att fundera på vilka merjobb en släckning med vatten i ett golv isolerat med mineralull skulle ge. Att mineralullen ej brinner som spån ger förvisso mer tid för att släcka, men därefter...
Mera lera!

Ut med skiten

Avlopp från tre håll samt renslucka Separat urinavlopp Att dra avlopp är skittråkigt, men vill ändå påstå att all pappersexercis vid ansökan om avlopp hos kommunen är än tråkigare. En igensatt infiltration och en anmälan till kommunen av slamsugarn resulterade i ett otrevligt, för att inte säga hotfullt brev från kommunen. I brevet erbjöd de sig själva att sköta ansökan om nytt avlopp för den hutlösa summan av 7000:-. I samma brev informerade de om att de saknade uppgifter om fastighetens avlopp. Inte mycket till förtroendeingivande då vi själva har papper från 1970-talet signerade av någon på kommunen. Vi får hoppas de har bättre koll på sina papper denna gång.

Hur som haver. Perkolationstest inköptes, blanketter fylldes i av oss själva och godkändes slutligen. För att slippa allt som ett reningsverk skulle innebära med rörliga delar, pumpar, elberoende, serviceavtal osv så föll valet på en separat urintank och en något överdimensionerad infiltration. Då den befintliga trekammarbrunnen var i gott skick behöll vi denna.
Framtida avlopp förberett för övervåningen
En urintank kräver dock separat urinavlopp vilket vi saknar. I samband med dragningen av nytt avlopp i köket så drog vi även ett urinavlopp från toaletten på nedervåningen. Ifall det någon gång blir en toalett på övervåningen förbereddes även för dragning av både vanligt avlopp och urinavlopp dit.

En inte obetydlig vinst med bytet till urinseparerad toalett är den mindre mängd vatten som går åt vid spolning. Istället för dryga 10l för en stor spolning skall det nu enligt uppgift enbart gå åt 1l.

Grundligt utgrävd köksgrund

Grund att gräva ur Återfylld köksgrund Med undantag från verandans grund är köket det sista rummets grund att grävas ur. I likhet med salens, hallens och kontorets/badrummets grunder så avlägsnas först allt organiskt material ner till berggrunden. Alla sprickor och skrymslen sopas rena innan ojämnheter slutligen fylls igen med tvättad makadam. Målet är en helt steril stenöken, inte olik den många idag verkar eftersträva i sina trädgårdar.

Kökets grund visade sig bjuda på några oväntade överaskningar. Mellan husets båda murstockar saknades bärlinor helt. Istället var utrymmet helt uppfyllt med sten, grus och sand. Spekulationerna i om varför man valt att göra så har hittills landat i att det en gång har stått ett större spiskomplex där innan vedspisen sattes in.
Rensopad köksgrund
För vår del innebar det betydligt mer grävande än väntat. För att ge plats åt avlopp och vattenledningar var även en hel del större stenblock tvungna att flyttas. Efter två veckors slit står allt klart inför nästa moment i köksrenoveringen. Avlopp, urinavlopp, vattenledningar, uppregling, blindbotten, lerklining, sågspån, golv, ...

Ett släp kommer lastat

Kök på släp Kök på gym För drygt två veckor sedan lovade jag mer eller mindre mig själv att aldrig mer befatta mig med platsbyggda kök. Ändå står nu ett platsbyggt 50-talskök på Getå Gym i väntan på att få pryda det vita husets hjärta.

Önskan om modulbyggda plana 60-talsskåp fick stå åt sidan för den andra häftens kärleksförklaring till de sneda 50-talsskåpen. Till den förbiseddes försvar bör dock nämnas det begränsade utbudet på Blocket. Inte mindre än tre kök med sneda överskåp inom rimligt avstånd mot endast ett med plana dylika, ehuru alltför litet för vårt behov.

Valet att plocka ner ett kök själva för en mindre penning eller att köpa ett dyrare nedplockat föll slutligen på det senare. Beslutet tog oss på en resa till Skattegårdens Handelshus i Ödeshög. I en container stod ett hopaplock inte olikt det vi själva nyligen plockat ner. Efter sedvanligt västgötskt prutande lastades alltsammans på ett släp och vi for åter hem.

Väl hemma bereddes plats på gymmet och köpet inspekterades. Spikar drogs ur, skevheter rätades upp och pessimistens och det första ögonkastets tvivel byttes mot optimistens "det går nog bra".

Lappar och lagar fönsterbågar

Skadad fönsterbåge Lagad fönsterbåge Som variation från utgrävningen av köksgrunden ses även vita husets tidigare fönsterbågar över. Någon gång under 70-talet byttes dessa ut mot betydligt mindre perspektivfönster. De vackert spröjsade fönsterbågarna hamnade till slut som underlag till presenningar över diverse ved- skräphögar.

Efter fem år på loftet är det äntligen dags för det första paret att få återförenas med sitt hus. Först ut blir fönstret i köket. Innan dess byts dåliga delar ut och nytt glas skärs till, de oljas, målas och kittas om. Till syvende och sist är tanken att vi tillverkar nya karmar.

Konsten att ta upp ett golv

Golvet lättar i köket 1) Gör rent spont och hitta spikarna Under de senaste dagarna har golvbrädorna i köket tagits upp. Som väntat hade en del fack mellan bärlinorna fallit ner i grunden med ett oundvikligt golvdrag som följd. Vid diskbänken var det öppet in från sidan i isoleringen, vilket gör isoleringen mer eller mindre meningslös.

I mången byggnadsvårdslitteratur beskrivs upptagningen av golv i korta ordalag som "ta upp golvet, det kan sedan läggas tillbaka". I verkligheten krävs en hel del tålamod och noggrannhet för att få upp golvplanken i ett skick som ej kräver att ny not och eventuellt spont görs.

För att öka era chanser till ett gott resultat kan jag dela med mig av några surt förvärvade råd och tips. Samtliga golv jag tagit upp har varit spikade dolt. De med not och lös fjäder har varit spikade i ena noten. De med både spont och not har varit spikade i sponten. Skillnaden i upptagning är inte så stor, men jag vill ändå påstå att spikning i sponten är något enklare att hantera.
God grund för drag 2) Ömsom bänd, ömsom trampa neråt-framåt
Börja med att identifiera från vilket håll golvet har lagts. Den sista brädan som lades ner är antingen lös eller spikad uppifrån. Den är troligtvis även smalare än övriga då den anpassats för att passa in vid väggen. Använd en spikutdragare för att få upp spiken och bänd sedan upp plankan. Får du ej in kofoten under eller vid sidan av brädan kan du försöka med att skruva i ett par kraftiga skruvar att få grepp om med kofoten.

När första golvbrädan är uppe, gör rent spont eller not och se var det är spikat. Rengöringen hjälper dig även att hålla koll på om spiken sedan följer med upp eller om den åker in i trät med risk för att spont eller not spricker. För att minska risken för sprickor ytterligare kan området runt spikskallarna fuktas. Ytlig fukt kommer ej hjälpa utan den måste ges gott om tid att dra in.

Vid bändning är det viktigt att ej förhasta sig utan att bända i små steg. Bänd något vid alla spikar, att ta en spik åt gången är dömt att misslyckas. När brädan rest sig något går du över till att ömsom bända uppåt med kofoten och ömsom trycka neråt-framåt med foten. De snett islagna spikarna kommer då att krypa ur utan att du behöver lyfta brädan så högt att noten eller bakomvarande brädas spont går sönder.

Slutligen, ge ej upp om det spricker. En del brädor kommer spricka. Om du redan tidigt ser att det kommer spricka se om du kan komma åt att såga av spikarna med ex en tigersåg. Visst är det roligt att kunna återanvända även spiken, men ifall det sker på bekostnad av ett sprucket golv är det ej värt det. Bor du som oss i ett hus från sena 1800-talet och golven är spikade dolt, så rör det sig dessutom mer troligt om klippspik än om handsmidd spik.

Platsbyggt kök

Spår av gammalt skåp bakom IKEA-garderoben, vårt skafferi Även möss kan konsten att isolera med moderna material Alltsomoftast läser man om platsbyggda kök där det underförstått antas att platsbyggt skulle vara synonymt med gedigenhet och bra kvalitet. Efter att varsamt plockat ut skåp och hyllor från köket i vita huset kommer platsbyggt för oss kunna ha en helt annan betydelse. Ett inspacklat sammelsurium av man tager vad man haver. Likt underhållsfritt för många kloka blivit synonymt med icke-underhållsbart kommer platsbyggt för oss bli synonymt med ringa återanvändbart.

Kanske var förhoppningarna för stora, att skåpen lika enkelt som i sommarstugan skulle kunde plockas ner i helt skick, modiferas och åter sättas på plats. På sin höjd kan vi återanvända skåpsluckor och lådor. Om så blir fallet kommer stommar ej byggas på plats utan som fristående moduler.

Om någon har ett icke-platsbyggt kök i 30- till 60-tals stil med stommar av massivt trä, hör av er. Om även luckor är av massivt trä och ej masonit så kommer vi direkt.

Skriver om historien

Oväntat välbevarat Oväntat oförändrat Vår beundransvärda plastmattan visade sig vara fastlimmad på ytterligare en matta, en brunmelerad limoleummatta. Samma typ av matta som tidigare täckte det oisolerade hallgolvet. Tidningarna under linoleummattan avslöjade att Direktör Bohman renoverat köket inte mindre än två gånger.

Vid den första renoveringen lades linoleummattan in men de tidigare köksskåpen fick vara kvar. Detta borde enligt tidningarnas datum skett någon gång hösten 1966 eller senare. Att en av tidningarna var adresserad till Sven Bohman talar för att han både hyrt och till viss del även förbarmat sig över huset redan innan han köpte loss det från Östergötlands landsting 1970.

Golvet som legat dolt i över 50 år var oväntat välbevarat. I jämförelse med det lackade trägolvet i vardagsrummet syntes inga spår av angrepp eller fuktskador. Plastmattor må va en styggelse i många avseenden, men i detta fall inte alls i den grad som byggnadsvårdslitteraturen gör gällande. Annat var det dock med ytterväggen. Gullfiberisolering och diffusionsspärr av plast enligt dagens normer. Vad detta i kombination med annat kan leda till skall trogna läsare snart bli varse.

Det är förövrigt lätt att fastna i tidningsartiklar från gågna tider. Vi kan exempelvis läsa om överläkaren som söker ett rum åt sin curlade 21-årige son, helautomatiska bilar från Teslas föregångare DAF samt de motorburnas nedskräpning på otillåtna avstjälpningsplatser. Om det var bättre förr är det i alla fall inte mycket sämre idag.

Förbjuden kärlek

En köksmatta värd att bevara? Dagen gör sig påmind Så var då dagen kommen, dagen då vad som dolde sig under den vackra ytan måst fram. Under sex år har det trevats, i sex år har det tvekats, i sex år har det fåtts kalla fötter. Det ögonen obönhörligt sökte sig till när man nyfiket på tå för första gången kikade in genom det flagnande köksfönstret. Där låg hon i sin fulla prakt, linoleummattan.

När det slutgiltigen stod klart var det redan försent. Vi var fast men mattan var av plast. Betagna i en plastmatta, en byggnadsvårdares mardröm. Vardagen gjorde sig dessutom snart ännu mer påmind. Efter att det oisolerade hallgolvet åtgärdats blev köket det mest dragiga rummet i huset.

De kalla fötterna fick sin förklaring när vi från vardagsrummets grund kunde snegla in under köksgolvet. Blindbotten som på sina ställen tillsammans med sågspånet rasat ner i grunden. Ett fack i bjälklaget helt utan sågspån men med till synes intakt blindbotten. Kanhända en rest från indragningen av vatten och avlopp under tidiga 70-talet. Något måste göras, golvet måste upp.

Men mattan, hur gör vi med mattan? Kan man bevara en plastmatta och fortfarande kalla sig byggnadsvårdare? Vi kanske kan smyga med den, kanske använda delar av den, eller ska vi förneka att det hänt och bara försöka gå vidare?

Theres

Hur gick det med mattan egentligen?

Hönsen flyttar in

På femte dagen vågade de sig ut För att sedan samlas i luckan och aldrig mer vilja gå in Djur går återigen runt Lilla Hammarens husknutar. Senast det hände borde vara vid förrförra sekelskiftet eller möjligen under trädgårdsmästare Lundgrens tid på Gropekärr (Fridhem). I veckan hämtades ett gäng kvittriga öländska dvärghöns från Kjulamon Nastorps Gård utanför Eskilstuna. Det som från början var tänkt att enbart bli fyra hönor och en tupp blev till syvende och sist elva höns varav minst en tupp. I höst lämnar några av dessa oss och flyttar in hos syster i Simonstorp.

Hönsen är drygt två månader så ägg får vi vara utan till i höst. Under de fem dagar de varit här tycker vi oss se att de växt en del, om inte annat har de blivit modigare och sträckt på sig. En av dem är defintivt en tupp medan det finns några som ännu råder lite oklarheter om.

LO

Ibland

LO

Kommer mailet fram?

Risgärdsgård runt odlingarna

Risgärdesgård runt jordgubbslandet Påskbrasan blev till risgärsgård Årets påskbrasa uteblev och blev istället början på en gärdesgård runt landen. Med tanke på hur mycket sly som växer upp varje år på ägorna samt att vi enbart har en gran och lika få enar så känns denna typ av gärdsgård den mest lämpade. Hade varit kul att se bilder från forna dagar om det rent av kan ha funnits liknande gärsgårdar här innan.

Lärs det ut sökmotoroptimering på svenskalektionerna i skolorna idag förresten?

Från dass till hönshus

Fler fönster och hönslucka Dasslock som luckor till redena Lilla Hammarens utedass har under det gångna året sett sig förvandlats till ett hönshus. Dasset som var uppdelat på två dass revs ut. Den ena dörren ersattes med ett fönster samt en hönslucka. Den andra dörren fick en innedörr med hål för att komma åt äggen i redena som finns på insidan av dörren. På baksidan av dasset finns en tredje dörr där man tidigare kom åt att tömma dassen. Denna dörr kommer nu istället nyttjas för att komma åt hönsens skit.

Insidan av hönshuset består av kalkavfärgad stående råspont samt ett gjutet betonggolv. Under senvåren kommer en hönsgård att byggas i backen upp mot vita huset.

Lars-Ove Johansson

Som väl är finns redan en rejäl snickarbod där fler hyss kan smidas.

Mr. Hugs

Kommer detta fungera som snickeboa för dig när Johanna fått nog av dig och dina hyss?

Varde vardagsrum

Husets finaste tillika äldsta fönster Som sig bör i ett storarum, en kopparlampa från okänt stationshus Under våren färdigställdes äntligen vardagsrummet. Efter att alla väggar tapetserats med golvskyddspapp målades en bröstpanel och bröstlist med linoljefärg i grön nyans. Därefter sattes limfärgstryckta papperstapeten Nästgårds upp.

Rummet går därmed från att vara husets skamfläck till det mest representativa. Allt som kvarstår är att ge rummet ett namn. Vardagsrummet, finrummet, storarummet, sällskapsrummet eller storstugan? Något TV-rum blir det å det bestämdaste ej.

Spännpapp över igensatt dörr

Spännpapp över igensatt dörr Spikremsor av delad spackelremsa Efter många funderingar fram och tillbaka så valde vi till slut att pappspänna över den igensatta dörren till vänster om kakelugnen. Vid senaste tapetseringen som bör ha gjorts någon gång i början av 1980-talet så tapetserades direkt på de ospontade brädorna som täcker dörren. Dessa tapeter har genom åren fått allt större sprickor. Spår av tidigare pappspänning bakom tapeten visar återigen att folk var klokare förr.

Efter en titt på det ypperliga programmet "Det sitter i väggarna" på SVT Play där ämnet pappspänning behandlades så bar det iväg till bygghandeln för att inhandla vad som behövdes. Att idag fråga en säljare på valfri bygghandel om de har spännpapp och spikremsor kan enligt hörsägen ge upphov till kommentarer som "Spännpapp är ju sånt man river ner". Tack och lov finns som så ofta bättre vetande bland bygg- och byggnadsvårdsforumen på nätet.

Oplastad mjölkpapp inhandlades på Beijer Bygg och till spikremsor användes en 5 cm bred spackelremsa av papper som först delades på mitten. Som torr och makuleringsremsor användes vanlig golvskyddspapp. Arbetet gick förvånansvärt lätt och resultatet blev över förväntan. I nästa rum där vi plockar ner gipsskivor från väggarna skall det helt klart spännpappas. Man skall aldrig vara rädd för att prova något gammalt!

Lars-Ove Johansson

Har ej provat med någon annan papp än den oplastade mjölkpappen från Beijer Bygg. Väggen ser bra ut även idag efter fem år, så jag hade nöjt mig med samma papp igen.

Malin Hellgren

Hej! Testade ni att sätta papp med någon annan från ex gysinge? Priset är ju extremt stor i skillnad på ex beijer och gysinges. Funderar på om vi ska nöja oss med Beijers. VÄnliga hälsningar Malin

Fel bruk i bakkant

Nytt lerbruk i bakkant Tätad i överkant än en gång Till stor förskräckelse upptäcktes cementbruk i mellanrummet mellan murstock och kakelugn. Som tur var visade det sig enbart vara ett drygt 4 cm tjockt lager innan lera och svick tog vid. Betongen knackades försiktigt bort och ersattes med sand och lera direkt från Bråviken. Somliga menar att strandsand har en för rund form för att fungera i lerbruk, ett påstående som denna ypperliga sats talar emot. Sanden silades först genom en sil med 2-3 mm maskor innan den blandandes med leran.

Passade även på att plocka ner en bit av övre raden för att än en gång komma åt att täta kakelugnen i överkant. Vid senaste gången användes ett alltför fett lerbruk som nu visade tydliga torrsprickor. Kalkputsen på skorstensmuren på båda sidor om kakelugnen sågs även över.

Nylagt grangolv

Uppsalning av golvplank Fris och golvlucka Det tidigare trägolvet i vardagsrummet ligger upplagt på loftet i väntan på att sorteras och hyvlas till något användbart. Efter de senaste årtiondens ovarsamma behandlingar i form av slipning, lackering och fogning så fick det ge plats för ett nytt trägolv av kilformade granplank. De nya golvbrädorna hämtades en blåsig eftermiddag hos LGB Timmerhus i Motala. Sedan tidigare har vi provat att både lägga tillbaka ett upptaget golv, samt sågat, hyvlat upp och lagt ett begagnat golv. Att lägga ett nytt golv visade sig snart vara det enklare av dessa alternativ. Nackdelen kan kanske vara att det återstår många år av såpskurning innan det får samma yta och nyans som det återlagda golvet i kontoret.

Det kämpigaste momentet var utan tvekan att slå ihop brädorna. Med en närmast mikrometerprecision mellan spont och not fick man vara extremt noga med att ej få in sågspån eller skräp mellan. När det väl gott ihop blev springan dock obefintlig. Ett tips till framtida golvläggning är att skyffla undan sågspån innan läggning av en golvbräda för att sedan skyffla tillbaka det när den väl lagts på plats.

Under tröskeln till pardörren saknades isolering och vindskydd mot verandans golv. Möjligtvis och förhoppningsvis kan detta förklara det golvdrag vi känt i vardagsrummet. Springorna sattes igen och drevades med linullsisolering.

Då golvet redan legat på tork hos LGB Timmerhus kunde vi direkt efter läggning spika fast golvet. 5" klippspik med synliga skallar användes till den större delen, medan återanvändna klippspik med hopslagen skalle användes vid frisen.

Första honungsskörden

Nybyggd vaxkaka i topplistkupan Silning av honung genom BH-påse Efter en bikurs i Alafors var Johanna redo att skörda en första kaka från topplistkupan. De kakor som byggts helt av bina själva var ännu ej täckta tillräckligt mycket för att vara mogna att skördas. Istället togs en av de kakor som flyttades över från den gamla konventionella bikupan. Efter lite pill kunde kakan skäras loss från kanterna och därefter lyftas upp.

Kakorna i en TBH-kupa slungas ej som i en vanlig bikupa. Istället silas eller pressas honungen ur vaxkakan. Vaxbitarna som blir över kan med fördel läggas tillbaka i kupan där bina gör rent dem från resten av honungen.

Isolering av hönshus

Nytt fönster och isolering Gjutning av hönshusgolv Röda husets gamla dass och uthus har under sommaren fått se sig förvandlas till ett blivande hönshus. Johanna instruerades i det glamorösa hantverket betonggjutning och kunde sedan med lätt hand blanda till betong och gjuta golv på den halva som tidigare saknat detta. Resultatet lät sig inte vänta, en välförtjänt träningsvärk i överarmarna.

Taket isolerades med 10 cm linullsisolering och väggarna med 5 cm. Varför ska hönsen utsättas för gullfiber och diffusionstäta skikt när när vi själva gör allt för att bli av med detsamma? Isoleringen göres givetvis för värmens skull, men kanske framförallt för att dämpa ljudet från den annalkande tuppen, Asabjörn.

Väggarna kläs med stående råspont som senare skall målas med kalkfärg för att hålla ohyra borta. Två bättre begagnade fönster sätts in i hönshuset sedan de fått lika varsam behandling som några av röda husets fönster fått under sommaren.

I väntan på färdigställande av väggar och hönsgård gör sig beslutsångesten i rasfrågan sig mer påtaglig. Att det skall vara en svensk lantras råder ingalunda några tvivel om. Men skall vi välja ras efter storlek, värpningsvillighet eller efter lokal förankring?

Therés

Ska ni vara med i genbanken? Annars kan det vara svårt att få köpa vissa raser, en del vill inte sälja utanför genbanken.Jag tycker att Kindahönsen verkar mysiga, fast vi ska i första hand försöka på tag på Öländsk dvärg.

Byte av blindbotten

Ny blindbotten och utgrävd krypgrund Lerklining med återanvänd lera Sedan bjälklaget i vardagsrummet tagits bort grävdes grunden ur ned till bergrunden och allt organiskt material avlägsnades. Mössen har haft fullt upp de senaste decennierna då flera skrymslen täckts med gullfiber. Har ni inte fått nog med anledningar till att välja annat isoleringsmaterial så hade den härligt torra känslan av mössens gullfiber i era lungor gett er ännu en.

Någon plast lades inte heller denna gång på marken trots besiktningsmännens uppenbara vurm för detta. Att som så ofta kalla plasten för åldersbeständig känns helt ovidkommande när man en gång sett mössens förmåga att dra nytta av just delar av plast. Dessutom eller kanske framförallt så har huset klarat sig i minst 150 år utan detta främmande material.

En ny blindbotten av råspont lades in och den upptagna leran blandades till för att ännu några 100 år få ligga som skydd mot golvdrag och gnagare. En bit av golvet förbereddes för att fungera som inspektionslucka, något som saknats tidigare. Under några veckors tid skall nu leran ligga och torka till innan sågspån och ett nytt golv läggs in.

Upptagning av bjälklag

Gammal blindbotten med lera Frilagd krypgrund Sommarens utan uns av tvivel mest utdragna jobb var upptagningen av golv och bjälklag i vardagsrummet. Ganska snart stod det klart att det misshandlade golvet stod utan räddning. Under senare år har golvet obarmhärtigt slipats, lackats och fogats (!) till den grad att bara trägnagarna trivts där. Plankorna ligger nu på loftet i väntan på att hyvlas upp till något annat ändamål.

Ett dussin byggsäckar fylldes med sågspån och kalkrester från bjälklaget och ställdes i röda husets kök till dess återfyllnad påbörjas. Gissar att en och annan av de 20-talet svenska och amerikanska Lilla Hammaren-ättlingar som dagarna därpå var på besök funderade vad alla sopsäckar gjorde i köket.

Sedan lerkliningen avlägsnats kunde vi konstatera att blindbotten inte alls var i så dåligt skick som befarat. Till skillnad från torpargrunden under kontoret och badrummet så var här utrymmet väl tilltaget, vilket måhända spelat roll både vad gäller blindbottens beskaffenhet och golvdraget.

Bina flyttar in

Flyttning av bin och vaxkakor Nybyggda vaxkakor Under sommaren flyttade det återigen in bin på Lilla Hammaren. Efter några veckor i sin ursprungliga konventionella kupa kunde bina flytta in i sin nya TBH-kupa. De rektangulära ramarna och bikakorna skars till för att passa den mer trekantiga TBH-kupan. Enbart den övre delen av den ursprungliga ramen behölls och skruvades fast på en läkt innan den sattes ner i den nya kupan.

Bikupan beställdes från Småbruk.se och var efter en hel dags treveande och grunnande ihopmonterad. En ritning eller monteringsbeskrivning hade helt klart varit önskvärd. Nu står det dock här gedigen, stabil och mycket prisvärd. Bin ser ut att trivas och har redan börjat bygga sina egna kakor.

Drömmen om en gammal trapp

Gediget hantverk Ombyggnad möjlig? En återkommande skröna om en tidigare boende på Lilla Hammaren är när han byggde trappan i vita huset. Hur lång tid han la ner och hur han gång på gång fick ta ner och försöka igen. Möjligen kan det i framtiden förekomma liknande historier från när samma trappa senare byttes ut.

Planen är sedan länge att riva den nuvarande U-trappan i vita husets hall för att istället bygga upp en högersvängd L-trappa, liknande den som suttit där från början. Trappan som sitter där idag är en typisk öppen villatrappa inklädd med ljus ekfanér. Då det är det första man ser och då den tar upp större delen av hallen har den varit en nagel i ögat sedan första dagen vi klev in i huset. En högersvängd trappa i 90 graders vinkel ger oss dessutom plats för en toalett på ovanvåningen, men det är en senare historia.

På ständig jakt efter en äldre trappa av samma branta spiraltrappskonstruktion som den i röda huset, så slog jag till på en "torptrappa" på Blocket. Ett litet aber utöver de 60 milen fram och tillbaks var dock att säljaren ej visste om det var en U- eller L-trappa. Med lika gott om tid som gott humör beslöt jag mig dock att chansa. Till det facila priset av 500:- för ett gediget hantverk är det ändå svårt att bli missnöjd.

Efter en tur till Dalarna och tillbaka var det dags att inspektera köpet. Efter att trappstegen börjats göras fria från spik och lagts ut på gräsmattan framkom det ganska snart att det dessvärre var en U-trappa. Trappstegen var dock mycket välgjorda och med samma fina droppformade framkant som i röda huset. Efter lite funderingar på hur och om trappan kan göras om till en L-trappa lades den till slut upp på loftet i väntan på nya ideér.

Drömmen om en gammal trapp lever vidare.

Brunnsringar och vattenproblem

Flyttad och tätad brunnsring Säkrare brunnslock Sedan prins Carls dagar har de boende på Lilla Hammaren, Gropekärr och intilligande fastigheter tagit vatten från sjön Skiren. Efter år med ökande förbrukning och eftersatt underhåll räckte dock ej trycket från häverten och självfallet att tillgodose de SPA-sugna sommargästerna på Villa Fridhem med vatten. Konsekvensen av detta innebar att även boende i området drabbades.

För att fortsatt kunna använda vattentoaletten samt vattna grönsakslanden togs ett krafttag på den grävda brunnen som tidigare nyttjats av människorna på Lilla Hammaren. Brunnen tömdes på vatten och ett halvmeter tjockt lager med lera, grenar och stenar togs upp. Den övre ringen som rubbats ur sitt läge pga rötter från intilliggande träd kunde flyttas på plats sedan det grävts upp runt brunnen. De två övre skarvarna mellan brunnsringarna tätades med cementbruk.

Ut med det nya tillbaks med det gamla

Södersida i behov av linoljekärlek Röda vindskivor på enklare byggnader Utöver jobbet med vardagsrummet har vi även skrapat och målat på några av de värst utsatta ställena. Först på tur var fönster, foder och vindskivor på södersidan av röda huset. På vindskivor och på fönstren på nedervåningen har någon stackare gått på senaste årtiondens största bluff och målat med "modern" färg. Att träet under linoljefärgsflagorna var torrt och hårt medan det under plastfärgsflagorna var fuktigt och luddigt säger allt.

Även baksidan av uthuset fick ett lyft med ny slamfärg på både panel och vindskivor. Vindskivorna som på senare tid målats med en grönaktig färg gjorde sig helt klart bättre i rött. Tvivlar och tvekar fortfarande om uthusdörren skall få behålla sin faluröda färg eller målas med svart tjära som matkälledörren och som de flesta uthus och lador verkar ha i trakten.

Jugendlister och fulel

Tidigare färglager sparat i nederkant Eländes elände Merparten av vardagsrummets lister är nu befriade från glansig alkydoljefärg och återfått sin forna lyster med brun-grön linoljefärg. Listerna ut till verandan har jag fått för mig är av jugendstil. Detta stämmer bra med tidigare antaganden att verandan byggts till någon gång i början på 1900-talet. På listerna fanns utöver den vita alkydoljefärgen ytterligare tre lager färg i blått, grönt samt en brun-gul nyans.

Innan golvet tas upp återstår slipning av taket samt målning med minst tre lager vit matt linoljefärg. Tvi vale för allt arbete ovanför axlarna.


Linoljevaxat eldstadsplan och nytt sovrum

Nytt sovrum Linoljevaxat eldstadsplan Under jul och nyår blev sovrummet på ovanvångingen klart nog för att kunna bebos. Ett eldstadsplan gjöts med kalkbruk och kunde behandlades med egentillverkad linoljevax sedan Therés och Mikael i Simonstorp till stor glädje skänkt oss en bit bivax.

Än återstår en del i rummet, väggar skall stänk- eller schablonmålas, taklucka isoleras, kattvindsdörrar skall få små kammarlås och en ventil fixas. Vilken butik säljer fortfarande tallriksventiler i obehandlad alumninum?

Vardagsrummet har nu temporärt flyttat upp på ovanvåningen och jobbet på nedervåningen är i full färd. Innan golvet bryts upp och grunden grävs ur kommer vi slipa och måla om tak och lister. Väggarna i vardagsrummet på nedervångingen är isolerat med tretex någon gång på 40- 50-talet. Tretexen får vara kvar och någon ytterligare isolering eller väggbeklädnad blir det ej. Väggarna skall istället som det enda rum i huset tapetseras med tidstypiska tapeter. Valet föll på Nästgårds Röd från Gysinge. Lister målas med en ljus nyans grön-brun umbra medan taket målas med en vit matt linoljefärg.

Therés

Vad fint det blev, särskilt hörnan med fåtöljen i sovrummet.

Kilsågat och handhyvlat golv

Handhyvlade golvplank Vägg mot kattvind I somras hämtades ett stor antal kilsågade golvplank från en gård utanför Säter i Dalarna. Dessa ligger efter många timmar jobb nu i nya rummet på ovanvåningen. Med cirkelsåg togs dåliga delar samt gammal spont och not bort. Därefter handhyvlades planken. De värsta delarna togs med en handelhyvel från Jula för att sedan hyvlas med en kort rubank no 5 för en finare yta.

Den ursprungliga tanken var att fräsa ur ny not med hjälp av en handöverfräs och såga till lösa fjädrar. Efter en del övervägande så nöjde vi oss med att enbart plugga planken, en inte helt ovanlig metod förr. Eftersom golvet ligger på ovanvåningen bör inte golvdrag bli något problem. Under golvet ligger ett väl packat lager med kutterspån från Granngården, sågspån och kalk mot mössen.

Då plankens tjocklek var minst sagt varierande krävdes en hel del uppsalning innan en jämn nivå uppnåddes. Till en början har golvet skruvats ovanifrån. Om några månader när vi sett hur golvet rör sig kommer skruvarna bytas mot spik från från den växande samligen av klippspik och handsmidd spik.

Sten Andersson

Ser riktigt bra ut, önskar jag kunde hyvla lika fint.

Lerklinad blindbotten

Lerklinad blindbotten Isolerat tak Under våren har taket i ena rummet på ovanvåningen isolerats. Efter mycket om och men blev det till slut 10 cm linullsisolering mellan bjälkarna. Luftspalten fixades genom att häfta vindpapp på läkt, då masonit enligt somliga anses för tät. Som takpanel valdes Byggmax furugolv 27x158.

Under golvet på delen som tidigare varit badrum fanns spår av en tidigare fuktskada och en för 70-talet tidsenligt påstruken Cuprinol. Gudskelov luktade det ej något nämnvärt från Cuprinolen. Hålen från avloppsledningarna i balkarna sattes igen och kommer eventuellt stärkas ytterligare med några reglar.

Efter att blindbotten bytts lerklinades dessa med fyra olika sorters lera. Lera från diket intill torpet, återanvänd lera från tidigare blindbotten, blålera från Bråvikens strand och slutligen lera köpt hos Färg och Måleriprodukter i Norrköping. Att döma av färgen på de olika lerorna verkar de ha använt lera från marken runt torpet när det begav sig senast, det vill säga för mer än 130 år sedan. Denna lera var också den mest lättarbetade.

Lars-Ove Johansson

Lerkliningen som fanns kvar på den gamla blindbotten innehöll enbart lera och kutterspån, så det fick det bli denna gång med. 1 del lera och 2 delar sågspån väl blandat med en mixer för färg/betong. Tombolan klarade ej av att slå sönder leran alls.

Anders Svensson

Hur blandar du leran?

Schabloner på kontoret

Schabloner med linoljefärg på lumppapp Schabloner på kontoret Under trettondagshelgen målades schabloner på kontoret. Schablonerna målades med vit linoljefärg. Underlaget som består av lumppapp är ävenledes det målat med linoljefärg. Se bilder och läs mer i tidigare års inlägg, Kontor och handhyvlat.

Mönstret är kopierat från Lena Nessles bok Schabloner med traditioner och kommer ursprungligen från August Abrahamssons arbetsrum från 1870-talet på Nääs slott utanför Göteborg.

För ändamålet inhandlades skärunderlägg och stöppelsvampar på Panduro Hobby samt precisionspennkniv och lamineringsfickor på Clas Ohlson. Lamineringsplasten visade sig fungera ypperligt så jag har svårt att se vitsen med den betydligt dyrare schablonplasten.

Lars-Ove Johansson

Pilljobb ligger herrn varmast om hjärtat.

Therés

Vad fint det blev, är det herrn eller frun som gjort dem?

Tomt rum

Nedrivna tapeter och förlorad historia Rökgångar täckta med otäck cementbruk Efter fem släpkärror med våtrumstapeter, gips, reglar och minerallullsisolering är nu äntligen rummet på ovanvåningen tömt. Råsponten i taket ser lika frisk ut som den gjorde på utsidan. På sina ställen finns som väntat tecken på tidigare läckage men inget som orsakat någon större skada. Tak och väggar var isolerade med fem cm minerallull. Taket hade reglats upp utanpå takstolsbjälkarna vilket innebar en luftspalt på hela 15 cm. Allt inklätt med gipsskivor med plastad baksida.

Jämfört med nedervåningen har de gått mindre varsamt fram i detta rum under 70-talets renoveringar. Samtliga lager med tapeter har rivits ner och flera decenniers historia gick därmed förlorad. Delar av skurgolvet saknas och rökgångarna i murstocken har fyllts igen med cementbaserat bruk.

Innertak rivs med fördel på kallare årstider Oputsad murstock Planen är att isolera med 10 cm linullsisolering mellan takstolsbjälkarna vilket ger cirka 5 cm kvar till en luftspalt uppbyggd med masonit. Eventuellt blir det ytterligare ett 5 cm lager isolering utanpå bjälkarna. Då gips ej är välkommet kommer vi använda någon form av
panel eller finsågad råspont som innertak. Ytterväggen kommer vi dreva med mer linullsisolering men i övrigt lämna oisolerad, likaså kattvindarna som återställs till tidigare storlek. Murstocken skall befrias från cementbruket och putsas hela vägen upp för att göra sotaren extra glad och därmed ha överseende med bjälkarna som ligger mot den.

Therés

Vad trevligt. Har ni kommit överens om hur ni ska använda rummet?

Gustav Karlsson Rask

Vad ni sliter...

Rivning av gamla badrummet

Tidigare skada i badrumstaket Innerväggarna nedtagna I helgen påbörjades äntligen rivningen av det tidigare badrummet på ovanvåningen. Innerväggar och vägg mot avloppsventilationen togs ner. Två släp med skräp kördes iväg till sopstationen och ett tredje fylldes i väntan på nästa tur.

Planen är att ta ner all gips och mineralullsisolering och ersätta med råspont och linullsisolering. I den ena delen av rummet som varit förråd ligger ett tidigare skurgolv kvar. Förhoppningsvis har vi golv kvar från nedervåningen att kompletera det som saknas under det gamla badrumsgolvet.

Till en början är rummet tänkt att tjäna som vardagsrum då nästa rum som står på tur troligtvis blir vardagsrummet på nedanvåningen.

Peter Svensson

Ser ut att bli en rolig höst!

Buskliens revansch

En avbruten lie och ett misshandlat orv ger en perfekt busklie Placera eggen mot stammen nära marken och ryck Till förtret för alla er som gått och köpt en röjsåg så tänkte jag slå ett slag för buskalien. Busklien eller röjlien är en kort lie som med fördel används för att rensa sly. Placera lien på marken med eggen tätt mot skottet och ryck orvet uppåt mot dig. Fördelarna mot röjsågen är närmast uppenbara. Det väsnas inte, det vibrerar inte, du slipper avgaser och inga skyddskläder behövs. Dessutom blir röjningen mer effektiv då snittet enkelt kan läggas mycket nära marken.

Den bästa busklien får du av en avbruten lie. Andra delen av lien sätter du på ett yxskaft och du får dessutom en perfekt röjkniv.

Peter Svensson

Tack för en enkel och bra beskrivning på hur detta bortglömda redskap används.

Therés (www.hemochhard.wordpress.com)

Vem behöver maskiner när det finns liar och sådant.

Nymålade fönster och omlagt tak

Omlagt tak och nymålade fönster Grön pardörr önskas Sommarens takomläggning är nu avslutad och resultatet kan ses på bilderna. De sista veckorna hann vi även med att måla om fönster, hängrännor och stuprör i samma zingröna färg som vindskivorna. Ytterdörr och verandafönster får troligtvis vänta till nästa sommar.

Nästa stora projekt är annars att ta itu med det gamla badrummet och förrådet på ovanvåningen. Mer om detta senare.

Gustav Karlsson Rask

Härligt att se att det går framåt på torpet!

Genomtänkta detaljer

Nyttigt avstånd mellan vindskiva och takbjälkar Vackert girade hörn Den vanligaste kommentaren och frågan jag fått under takläggningen har varit varför jag lämnat ett utrymme mellan takbjälkarna och vindskivorna/takfotsbrädorna. Det enkla svaret har varit att så såg det ut tidigare.

Gissar att den troligaste anledningen är att eventuell fukt från de skyddande vindskivorna ej skall kunna gå direkt vidare in i takbjälkarnas ändträ. En annan tanke är att det är en förberedelse för att underlätta framtida renoveringar. Istället för att byta ut hela yttre brädorna på undertaket så sågar man av de yttre skadade kanterna. Har försökt hitta andra hus med liknande takutsprång, men förjäves.

En annan detalj som underlättat omläggningen av taket har varit takbjälkarna vid takutsprånget vid gavlarna. Genom att undvika ändträ längst ut på undertaket har det räckt att byta ut den yttersta brädan.

Den verkliga frågan borde egentligen vara varför bygger inte alla så här idag?

Ulrika Svensson

Mycket intressant inlägg. Har aldrig tänkt på om det brukar finnas ett avstånd mellan vindskiva och takbjälke. Teorin med att ett avstånd skulle förhindra fuktvandring verkar trolig tycker jag.

Förbättrad takfot

Gammal papp och takfot Ny takfot I instruktioner för hur du lägger nytt tak och takpannor beskrivs ofta hur den nedersta bärläkten skall ställas på högkant. Detta för att lutningen på den nedersta raden takpannor skall bli densamma som för raderna ovan som vilar på både läkt och takpannorna på raden nedanför. Detta är långt ifrån det enda sättet att göra en takfot och definitivt inte det snyggaste.

Ett snyggare alternativ är att bygga upp takfoten med en takfotskil. Takfoten ser nättare ut och ströläkt och bärläkt riskerar ej att synas nedanifrån. Vårt tak hade en variant av takfotskil som kändes osäker. Takfotsbrädan gick upp ovanför pappen vilket resulterade i en ficka där vatten och skräp kunde samlas. Att nedersta biten av underlagstaket och takfotsbrädan inte fullständigt ruttnat bort på de 80 åren de suttit där är imponerande, och visar om inte annat vilken kvalitet på virket det var.
Ficka vid tidigare takfot
Då dagens brädor från snabbväxande virkesåkrar ej skulle tåla denna behandling så lades som sig bör istället takfotskilen under underlagspappen. Håller man efter taket och rensar bort skräp som kan samlas så borde det hålla en bra bit bortom pensionen.

Börja ovanifrån

Lägg takpappen ovanifrån Branta delen av taket Vid pappning av den andra branta delen gick jag emot tillverkarens instruktioner för läggning av underlagspappen och började ovanifrån. Genom att spara den gamla läkten hade jag dessutom något att stå på. Betydligt enklare och mycket mindre skräp som riskerade att förstöra klisterkanterna på pappen.

På ena bilden kan ni se den tidigare pappen som lagts tillsammans med trekantslister för att imitera ett falsat plåttak. I nederkanten av den gamla pappen skymtas det imponerande lager med tjära som låg över stora delar av taket.

På taket alltjämt

Ny papp och läkt Zinkgröna vindskivor En fjärdedel av taket är nu omlagt. De återstående tre fjärdedelarna väntas gå något snabbare då jag nu vet vad som behöver göras och hur. Den knepigaste biten var nog att lägga pappen på den branta delen av taket (>45°). Istället för att balansera på temporär läkt och hänga i rep tänker jag nästa gång prova helt tvärtom, börja uppifrån och stå tryggt på den gamla läkten.

Den största överraskningen får väl sägas vara att det inte alls låg ett gammalt plåttak under pappen som tidigare misstänkts. Istället låg det ett papptak ovanpå trekantslister för att imitera ett plåttak.

I samband med takomläggningen kommer vi återställa vindskivornas tidigare zinkgröna färg. Den bruna kom troligtvis med renoveringarna och fönsterbytena på 70-talet.

Pehr Lindh

Ser riktigt välgjort och snyggt ut med de gamla pannorna.

Bästa ställningen i sommar

Ställningen på plats Högt så de räcker Förberedelserna inför sommarens jobb på taket är i full gång. En byggställning inhandlades förra helgen och har sedan dess byggts upp och ner ett otal gånger. Det känns dock redan nu som att delar till byggställningar kan man aldrig få för många av. Har ni två fötter och några 2m långbommar till en Haki-ställlning till övers så hör av er.

Om tre veckor sätter det fart. Underlagspapp, läkt och skadad råspont skall bytas innan det gamla teglet åter läggs tillbaka.

Bort med regnet

Gjuten regnvattenbrunn Fyra brunnar totalt Fyra regnvattenbrunnar gjöts under kristihimmelfärdshelgen. Att ersätta de vackra gamla utkastarna mot moderna renstrattar var helt otänkbart. Det närmaste jag hittat annars var spygatter i gjutjärn som emellertid kändes alltför små. Ännu saknas dock lock med sil till brunnarna. Tips på passande material mottages gärna. Grillgaller, hålplatta, gnistgaller, ...? Diametern på brunnarna är 25-27cm.

Nu återstår enbart att fixa taket så är vi helt skyddade mot det från ovan. Detta blir dock sommarens projekt.

Gustav Karlsson Rask

Sök efter sil till brunnsbetäckning, de finns vanligtvis i större dimensioner än till spygatter.

Göran Andersson

Vad tror du om att borra mängder med små hål i en gammal stekpanna?

Nyheter på Getå Gym

Senaste nytt på Getå Gym Det senaste tillskottet på Getå Gym, en Stiga motionscykel med alla nödvändiga finesser. Pjäsen inköptes på Norrköpings utan tvekan bästa secondhandbutik, Etiopienhjälpen i Skärblacka.

När vi ändå är inne på ämnet motion så vill jag beklaga mig över Medley som driver Centralbadet i Norrköping. Med det hutlösa priset av 4400:- för ett årskort lever de långt ifrån upp till sin vision "att alla, oavsett ålder och ambition, ska vilja bada, träna, umgås, koppla av och ha roligt hos oss". Skämmes!

Hoppet står istället återigen till Skärblacka och Skärblacka Simhall. Återkommer inom kort med en recension på detta ställe.

Lars-Ove Johansson

Kan enbart intyga att Skärblacka Simhall är det bästa alternativet för er som vill simma i Norrköpingstrakten.

Karl

Hur har du hittat hantlar i den färgen =)

Värmen i torpet

Isolerat hallgolv Ljuvlig kakelugn Förberedelserna inför vintern började redan i somras då vi isolerade det tidigare oisolerade golvet i hallen. De gamla lagren med plastmattor och linoleummattor åkte ut och de få golvbrädor som fanns kvar kompletterades med delar av golvet som blev över vid badrumsrenoveringen.

Översta raden på de båda kakelugnarna togs ner för att täta glipan mellan kakelugn och murstock. Fogarna fylldes i med mer krita och eldstäderna putsades med ny lera. Även skorstenarna fick ny kalkputs. Vedspisen fick en eldstadsplan och anslutningen mellan vedspis och skorsten tätades. Därmed var samtliga punkter från den gamla sotarbesiktningen avbockade och sotarn kunde komma förbi och godkänna allt lagom till vinterns första kalla dagar i början november.

Det enda elementet i huset kompletterades med ytterligare två, ett till kontoret samt ett till vardagsrummet. Tillsammans med luftvärmepumparna och ljuvlig kakelugnsvärme har vi hittills klarat vintern utomordentligt. Som kallast har vi i vinter haft 18 grader i köket, vilket är en klar förbättring jämfört med förra vinterns bottenrekord på dryga 10 grader.

Dina-Maria Johansson

Ser bra ut..ska kolla nästa gång om det känns varmare..och visst är kakelugnen juvlig..man kanske skulle välja en sån istället för en braskamin i stugan..fast det blir väl dyrare..

Kontor och handhyvlat

Kontoret och hyvlar Handhyvlade profiler Under våren har det andra rummet i huset färdigställts och inretts som kontor. Råsponten på väggarna tapetserades med lumppapp och målades med linoljefärg. Den tidigare limfärgen i taket tvättades ned och ny limfärg ströks. Enkla snedställda taklister, liknande dem i vardagsrummet, hyvlades till och målades även dessa med linoljefärg. Ett fönsterbräde och lister till den målade bröstpanelen hyvlades med handhyvlar fyndade på Tåns Loppis & Antikt utanför Fristad. Ytterligare 12 handhyvlar och diverse andra verktyg inköptes senare till vissas förtret av en äldre herre i Krokek.

Nusse Johansson

...

Balder Nilsson

Vov!

Isa Nilsson

Mjau.

Johanna Nilsson

Var är bilden på kontoret?

Linullsisolering och kommentarer

Linullsisoleringen på plats Kommentera alltid ditt bygge Max 28 skivor linullsisolering gick in i en Volvo V70 enligt säljaren, lika många fick plats i A2'an. Efter tre dagars pyssel och fyra rundor till K-Rauta sitter allt på plats. 17 kvadratmeter linullsisolering och 250 meter råspont. Två gratistidningslådor länsades och väggen mellan nya rummet och badrummet kunde därefter ljudisoleras med ihopknycklat tidningspapper innan även denna kläddes med råspont. OSB och gipsskivor är för lamers.

Eftersom jag nu på kort tid isolerat med både Isolinas linullsisolering och Vitals cellulosaisolering kan jag dela med mig av en egen jämförelse. Att dela på skivorna var inte nämnvärt svårt med någondera, till cellulosaisoleringen användes en fogsvans medan en vanlig kökssax fungerade bäst till den 50mm tjocka linullsisoleringen. Vitals isolering var enklare att få på plats då den var något styvare. Linullsioleringen kändes emellertid mycket naturligare. Vad jag väljer nästa gång återstår att se, än verkar Vital inte ha byggt upp sin fabrik efter förra årets brand.

Therés

Vad rolig du är! Jag vill ha fler och tätare uppdateringar.

Getå Gym

Fria vikter hos Getå Gym Hiss, rodd, benspark och bencurl Ibland måste man prioritera. Tanken att köra 4 mil för en timmas gymmande blev aldrig särdeles lockande. Efter några veckors idoget blocketsökande slog jag därför till på lite gymgrejer i närheten av Norrköping. Till vissas förtret så följde det med en hel del extra utöver de fria vikter jag var ute efter. Efter lite pyssel är därmed röda huset inrett i stilen klassiskt källargym.

Nästa vecka bär det av till Göteborg och Claessons Trätjära för att inhandla den isolering som skall upp på väggarna i rummet som blev över efter badrumsrenoveringen i höstas. Badrummet isolerades med cellulosaisolering från finska Vital, då det fanns att tillgå på närmaste Bauhaus. När så ännu mer isolering skulle inhandlas kom det fram att Vitals fabrik brunnit ner i sommras, och ännu ej återställts. Därmed återstår inte mycket alternativ än den dyrare linullsisoleringen.

Vadpress, dips och benlyft Säljaren på Claessons hade inte mycket till övers för Vitals cellulosaisolering. Enligt deras egna tester skulle den ha extremt svårt att släppa ifrån sig fukt. Får ta och jämföra linullsisolering, cellulosaisolering, sågspån och gammal mineralullsisolering senare på samma sätt som Claessons gjort. Förstår dock inte riktigt vitsen med att doppa isoleringen i vatten. Blir din isoleringen så blöt har du nog andra problem i ditt hus att fundera på än långsamt torkande isolering.

Therés

Oj så starka ni kommer att bli. Tränas det redan för fullt?

Nyår på torpet

Utsikt över bråviken från sovrumsfönstret nyårsdagen 2012 Första nyåret på torpet firades i lugnan ro med god mat och naanbrödsbakning. Vid tolvslaget intogs verandatrappan för att beskåda fyrverkerierna från de välbärgade lindöborna och mauritzbergsborna på andra sidan Bråviken. Bråviken fanns dock aningen för bred då fyrverkerierna gott och väl kunde liknas med parisarnas trevande försök att fira med tomtebloss förra året. Isa kunde med andra ord tryggt sova in det nya året mätt och belåten på den goda lax som serverades dagen till ära.

Under lördagen ersattes rullgardinen i vardagsrummet med ett nytt innanfönster och fick med detsamma en betydligt ljusare prägel. Röda huset moderniserades kraftigt då en jordfelsbrytare av märket Biltema installerades.

Sista dagen på året bjöd svåger Mikael och syster Theres i Haga på nyårsfika med hembakta saffranspepparkakor, julgodis och kanelkrans. Från årets önskelista kunde strykas "Så renoveras torp och gårdar" samt "Vårda och renovera trähus" då syster och far passade på att gratulera mig i efterskott.

Farsan o Birgitta

Jättefin sida, fantastisk säger Birgitta som är väldigt imponerad av hemsidesnickrandet i era hus. Gymmet likaså

Ulla Johansson

Mycket tjusig hemsida. Trevlig att titta på, hoppas på nya bilder och kommentarer.

Anders Svensson

Snygg sida! Ser fram emot att läsa mer om ert byggnadsvårdprojekt.

Det går framåt

Husen sett från Bråviken Utsikt på vintern och röda huset Sju månader har förflutit sedan vi fick tillträde. Fem månader sedan vi flyttade in. Sedan dess har bland mycket annat ett nytt badrum byggts, många meter vattenledningar dragits, en fjärdedel av grunden grävts ur och fyllts igen samt två luftvärmepumpar installerats. Några ovälkommna överraskningar har inte synts till ännu, gud bevare.

Luftvärmepumparna håller oss tillräckligt varma än så länge, vilket vi kanske kan tacka den milda vintern för. Vi valde bekväma som få att lita på byggnadsvårdarna tips om att bo in sig i huset ett år. Till nästa år kommer vi därför prioritera det dragiga hallgolvet som just nu är täckt med tre lager trasmattor och vackert tejpade skarvar.


Rejäla bärlinor Förstärkt badrumsgolv och lera på blindbotten På juldagen tog jag äntligen tid till mig att fixa en sida för att kunna dela med mig av vad som händer på torpet. Sidan är byggd med HTML5 och CSS3 och kan därför inte visas i äldre webläsare i nuläget.

I sinom tid kanske jag gör den mer bakåtkompatibel med er som ännu inte laddat ner senaste versionen av Opera. Den grafiska designen av sidan är inspirerad av den äldsta kartan från år 1700 över torpet. Denna fann vi tillsammans med en hel del annat bland Lantmäteriets historiska kartor.


Markus

Hej Lars-Ove, Robert försöker komma i kontakt med dig lite desperat så att säga. Kan du ringa honom?

Namn Kommentar Skicka